દાન^^^^^08/12/2022

માગશર સુદ પૂનમ ની સાલગીરી નીમીતે  શ્રી મજાદર જૈન સંઘ તરફ થી ₹૧૮૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏