દાન^^^^^08/09/2022

તેજલબેન હાર્દિકભાઈ શાહ એન્ડ ફેમિલી ના તરફ થી ₹૨૯૫૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રાજુ ભાઈ સિંગાપોર

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏