દાન^^^^^08/08/2023

વિજય સોસાયટી ભાવનગર પરિવાર તરફ થી ગુરુજી ના ૫માં વર્ષિતપ નિમિતે ₹૧૩૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏