દાન^^^^^08/01/2023

સલોની સ્તવન શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹  ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏