દાન^^^^^06/11/2022

ચી. જીયાન  સ્વપ્નિલ મહેતા ઉ. વર્ષ. -૯ બોરીવલી અઢારીયુ (ઉપધાન) પુર્ણ થવા આવેલ છે. તે નિમિત્તે ₹૧૮૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – વિજય અરુણભાઈ મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏