દાન^^^^06/09/2022

આર્શી શ્રેયાંશ મહેતા ના ત્યા બેબી ના જનમ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏