દાન^^^^^06/08/2023

હિરલ રીંકેશ મોદી ના મહામૃત્યંજય તપ માસક્ષ્મણના તપસ્વી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન મનસુખલાલ મોદી પરિવાર તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏