દાન^^^^^06/02/2023

સુરેશભાઈ એ શાહ ( સૂરત) ના જન્મ દિવસ નિમિતે ૧ જીવ છોડાવા ₹૨૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏