દાન^^^^^06/02/2023

પરેશભાઈ રમણીકલાલ શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શારદાબેન રમણીકલાલ શાહ પરિવાર.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏