દાન^^^^^05/12/2022

સ્વ. કેશવલાલ ડાહ્યાલાલ દોષી (મુંબઈ) ની પ્રથમ વાર્ષિક પૂણ્યતિથિ નિમીતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏