દાન^^^^^05/10/2022

કૈલાશબેન કાંતિલાલ રંગોડવાળા તરફ થી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ મા મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏