દાન^^^^^05/10/2022

જીતેન્દ્રભાઈ સોમચંદભાઈ મહેતા (D.S.P) ના જનમ દિવસ નિમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ મા મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏