દાન^^^^^05/01/2023

પ્રભાબેન બાબુલાલ શાહ ના જનમ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – વિપુલભાઈ બાબુલાલ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏