દાન^^^^04/10/2023

નિમિતાબેન આશિષભાઈ શાહ ( સિડની- ઓસ્ટ્રેલિયા) ના વર્ષી તપ નિમિતે ₹૫૩૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – (પારૂલ,રીના)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏