દાન^^^^04/05/2023

હેમા રાજેશ મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૫૫૫૫/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે- રાજુભાઈ સિંગાપોર

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏