દાન^^^^^03/12/2022

સ્વ. અમુલખભાઇ લલ્લુભાઈ શાહ & સ્વ. કાંતાંબેન અમુલખભાઇ શાહ (મજાદર)ની પુનિયતિથી નિમિતે 2 જીવ છોડાવા ₹૪૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏