દાન^^^^^02/12/2022

શારદાબેન કિર્તિલાલ શાહ ચંડીસર (મુંબઈ) ની બીજી પૂણ્યતિથિ નિમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏