દાન^^^^^02/09/2022

પોપટલાલ હીરાલાલ શાહ & કમળાબેન પોપટલાલ શાહ બન્ને ના જનમ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏