દાન^^^^^02/08/2023

વિપુલ બાબુલાલ શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રંજના વિપુલ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏