દાન^^^^^02/08/2023

વિપુલ બાબુલાલ શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૩૦૦૦/- નુ

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સચી રાહુલ મહેતા , શૈલી કેરુલ શાહ, ક્રીમા ઋષભ પારેખ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏