દાન^^^^02/05/2023

વિરાટકુમાર સુમતિલલ દેસાઈ ની બીજી પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹૨૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે મંજુલાબેન સુમતિલાલ દેસાઇ પરિવાર.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏