દાન^^^^03/05/2023

જશ રેસીડન્સી, વેસૂ સૂરત ના દેરાસર મા પ્રતીષ્ઠા નિમિત્તે  એક જીવ છૉડાવવા 2000 ₹ નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં  મળેલ છે.

હસ્તે. વર્ષાબેન જીતેન્દ્રભાઈ સૉમાણી પરીવાર.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏