દાન^^^^^02/02/2023

શીતલબેન પ્રફુલભાઈ સોમાણી ૯૯ મા છઠ કરીને સાત જાત્રા ના તપસ્વી તરફ થી ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏