દાન^^^^^01/09/2022

સ્વ.સવિતાબેન ધુડાલાલ શાહ ની પુણ્યથિતિ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏