દાન^^^^^01/02/2023

પ્રકાશ એ શાહ ના જન્મ દિવસ નિમિત્ત ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏