દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 30/1/22

છાયાબેન અશ્વિનભાઇ શાહ

 મલાડ              મુંબઈ

  જન્મ દિવસ નિમિત્તે

રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^