દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 30/1/22

રેયાંશ ધ્વનિશ ગાંધી

ના જન્મદિવસ નિમિત્તે

હ. જયેશભાઈ ગાંધી ઓરોવિલા એપાર્ટમેન્ટ નવસારી

તરફથી

રૂ. 5000 /- શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળ માં દાન મળેલ છે. ખુબ ખુબ ધન્યવાદ

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^®