દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 26/1/22

સ્વ. પોપટલાલ મગનલાલ મહેતા

પાલનપુર

 30મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પરિવાર તરફથી

 રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^