દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 19/1/22

તેજલ આકાશભાઈ મહેતા

બોરીવલી               મુંબઈ

 બીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે

રણધીરભાઈ ચંદુલાલ મહેતા પરિવાર તરફથી

રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^