દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 17/2/22

મંજુલાબેન જયંતિલાલ મહેતા

 વિલેપારલા           મેમદપુર

પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે

પરિવાર તરફથી

 રૂ. 2222/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^