દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 24/2/22

કુસુમબેન રમેશચંદ્ર મેહતા ની પુણ્યતિથિ નિમિતે

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

હસ્તે. જયાબેન પ્રકાશભાઈ

^^^^^^^^^^^^^^^^^