દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/2/22

ફોઝલાલ વીરચંદભાઈ શાહ (સુરત – ચંડીસર) ની ૪૮મી પુણ્ય તિથિ નિમિતે

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

હસ્તે. કમલેશભાઈ ફોજાલાલ શાહ

🙏🙏🙏🙏🙏

^^^^^^^^^^^^^^^^^