દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 1/3/22

યશ અશ્વિન કુમાર શાહ નવસારી.( છાપી વાળા)
ના જન્મદિવસ નિમિતે
શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
2700 રૂપિયા દાન મળેલ છે.
ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏