દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 20/3/22

સ્વ. પુષ્પાબેન બાબુલાલ ગાંધી ના જન્મ દિવસ નીમીતે


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
2100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏