દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

હંસાબેન કિર્તિલાલા દેસાઈ ના જન્મ દિવસ નીમીતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
2100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ સુભેચ્છા🙏🙏