દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 23/3/22

ખ્યાની ધર્મેન્દ્ર શાહ ના જન્મ દિવસ નીમીતે


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏🙏