દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

સ્વ. તારાબેન જયંતીલાલ મેહતા ની વાર્ષિક તિથિ નિમિત્તે

જયંતીલાલ છોટાલાલ મેહતા પરિવાર તરથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
5400 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏