દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 6/4/22

સ્વ. જ્યોતિબેન લહેરચંદભાઈ ગાંધી ની (મલાડ – મુંબઈ) ની પુણ્ય તિથિ નીમીતે પરિવાર તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏