દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 8/4/22

સ્વ. અરુણકુમાર પોપટલાલ મહેતા ની પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિતે

કુંદનબેન, જનક બેન,  અને  સોનલબેન તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏