દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 10/4/22

વિયોના દિગિશ શાહ (મલાડ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏