દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/4/22

પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રશાંત કિર્તિ સાગર ગુરુ મહારાજ ની પ્રથમ પુણ્ય તિથી નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હસ્તે. સુરેન્દ્ર જે. મેહતા પરિવાર

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏