દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/4/22

બિપીનભાઈ પોપટલાલ મેહતા ની પ્રથમ પુણ્ય તિથી નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ક્રિયા અને નમી તરફથી

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏