દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/4/22

તૃપ્તિબેન અશ્વિનભાઈ સુરજમલ મેહતા (મેમદપુર) ની લગ્ન તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏