દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 21/4/22

ડો. રમણીકલાલ ડી. શાહ (મજાદર) ની પૂણ્ય તિથિ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 3100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏