દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 27/4/22

રાજેશ્વરી પ્રકાશભાઈ ગાંધી ના અવસાન નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 5000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏