દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/4/22


સ્વ. પ્રભાબેન ખુબચંદભાઈ શાહ ની બીજી પુણ્યતિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હસ્તે. ધર્મેન્દ્ર ખુબચંદભાઈ શાહ (નવસારી)

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏