દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 4/5/22


નયનાબેન મહેશભાઈ શાહ ના વર્ષિતપ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏