દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 5/5/22


મનીષાબેન મહેશભાઈ મહેતા (મુંબઈ મલાડ સાગરાસણા) જન્મ દિવસ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏