દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 7/5/22


ઊત્સવ નરેન્દ્રભાઇ શાહ ની પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 11000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હ. કિશોર બાબુલાલ દેસાઈ

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏