દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 7/5/22


અનીલાબેન હસમુખભાઈ મેહતા (નવસારી, મેમદપુર) ના વર્ષિતપ અને  જન્મદિવસ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏